Датум: 21.5.2021. г.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У НАШУ ШКОЛУ

Поштовани родитељи и ученици, према званичном Конкурсу за упис у средњу школу, наша школа ће вршити упис у први разред ученике следећих образовних профила:

За све додатне информације нас контактирајте путем мејла или телефона. Стојимо вам на располагању. 

 

Датум: 26.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Наша школа је учествовала на EXPOONLINE Сајму образовања "Путокази" у Новом Саду, у периоду од 24. до 26. марта. 

Средства за учешће нашој школи доделио је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

Промотивни материјал је могуће погледати на линку: https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/tehnicka-skola-milenko-verkic-nesa/

 

 Датум: 6.3.2021.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Настава на даљину ће се реализовати у периоду од 8. до 12. марта 2021. године. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука о организацији рада школе у наредном периоду.

Настава на даљину се реализује путем група на Facebook платформи, с тим да наставници имају могућност да у договору са ученицима користе и друге алате (Google Meet, Skype, Zoom, Classroom и сл.).

Настава на даљину се реализује у преподневној смени са почетком у 8:00 часова, по следећем распореду звоњења:

1. час: 8:00 - 8:35

2. час: 8:40 - 9:15

3. час: 9:20 - 9:55

4. час: 10:05 - 10:40

5. час: 10:45 - 11:20

6. час: 11:25 - 12:00

7. час: 12:05 - 12:40

Ученици су у обавези да присуствују настави и да буду активни на часу односно сви ученици који не буду активни на часу ће се евидентирати као одсутни са часа. Уколико из оправданих разлога ученик није у могућности да присуствује часу (болест, проблеми са техником и сл.), родитељи су у обавези да у току истог дана обавесте одељењског старешину о разлозима одсуства и ти изостанци ће се третирати као оправдани.

Наставници су у обавези да обезбеде директору и педагогу приступ виртуелним учионицама односно часовима на даљину.

Наставници су у обавези да реализују наставу на даљину тако да она омогући континуирано праћење  и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно).

 

Директор:

Данило Тепша

 

Датум: 15.01.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ УПУЋЕНО ЗАПОСЛЕНИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

На основу дописа Владе Републике Србије, обавештавамо вас да сви који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа (клик ка страници).

 

Датум: 14.01.2021.

ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Обавештавају се ученици и професори да друго полугодиште почиње у понедељак, 18.01.2021. године, у првој смени. Наставни процес ће се реализовати по комбинованом моделу односно на начин на који се организовала  настава на почетку школске године. У понедељак у школу долазе ученици из друге групе, док прва група прати наставу онлајн те недеље.

 

Датум: 27.11.2020.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Настава на даљину

Почетак реализације Наставе на даљину је од понедељка, 30.11.2020.г.

Настава на даљину се реализује путем група на Facebook платформи, с тим да наставници имају могућност да у договору са ученицима користе и друге алате (Google Meet, Skype, Zoom, Google Classroom и сл.).

Настава се реализује у преподневној смени са почетком у 8.00 часова, по следећем распореду звоњења:

  1. час: 8.00 – 8.35
  2. час: 8.40 – 9.15
  3. час: 9.20 – 9.55
  4. час:10.05 – 10.40
  5. час: 10.45 – 11.20
  6. час: 11.25 – 12.00
  7. час: 12.05 – 12.40

Ученици су у обавези да присуствују настави и да буду активни на часу; односно сви ученици који не буду активни на часу, евидентираће се као одсутни са часа. Уколико из оправданих разлога ученик није у могућности да присуствује часу (болест, проблеми са техником и сл.), родитељи су у обавези да у току истог дана обавесте одељењског старешину о разлозима одсуства и ти изостанци ће се третирати као оправдани.

Наставници су у обавези да обезбеде, директору и педагогу, приступ виртуелним учионицама, односно часовима на даљину.

Наставници су у обавези да реализују наставу на даљину, тако да она омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно).

При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Ученици, који буду незадовољни предложеном закључном оценом, имају могућност да у договору са предметним наставником одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученик који нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати, може бити неоцењен и са таквим ученицима у другом полугодишту наставници посебно планирају рад.

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020.г., зимски распуст траје од 21.12.2020.г. до 15.01.2021.г., а друго полугодиште почиње 18.01.2020.г.

 

    Директор

Данило Тепша