Датум: 3.7.2023. г.

На основу члана 39. ст. 2. Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да у поступку набавке добара и услуга - доставите понуду за набавку радова - кречење тринаест учионица.

Детаље о набавци можете пронаћи на следећим линковима:

Набавка радова

Налог

Образац понуде

Општи подаци о понуђачу