Финансијско-рачуноводствени техничар врши послове из области јавних и пословних финансија, као и рачуноводствене послове, према дефинисаним процедурама и уз поштовање правне регулативе. 

Обучен је за:

  • обрачун и плаћања свих врста прихода и расхода,
  • утврђивање финансијске позиције пословних ентитета чиме пружа адекватне информације корисницима финансијске анализе за доношење исправних пословних одлука и планирање будућег пословања,
  • обрачуне економских, рачуноводствених, законом обавезних и других вредности,
  • вођење рачуноводствене евиденције и тд.