Наставници српског језика и књижевности

Петковић Тања                                           

Чавић Катарина

Наставници страних језика

Кењић Дајана 

Максимовић Златко

Наставници општеобразовних предмета из области друштвених наука 

Праг Марија

Добриковић Симић Милијана    

Грабић Јелена   

Наставници физичког и здравственог васпитања    

Јаничић Снежана

Кресојевић Владимир


Наставници економске и трговинске групе предмета

Тошовић Љиљана

Чанковић Јасминка

Ашћерић Радинка

Ракић Споменка

Гавриловић Драгана

Беванда Драгана

Басрак Драгана

Наставници машинске и електротехничке групе предмета

Перишић Брано

Тепша Данило

Грујић Карађорђе

Ђаковић Зоран

Остојић Мирослав

Бубало Бранислав

Дражић Милорад

Наставници општеобразовних предмета из области математике, природних наука, пословне информатике и рачунарства и информатике

Рашковић Биљана

Кузмановић Милена

Ранисављевић Елида

Димовић Лисинац Данијела

Трудић Ђура