Техничар механтронике

Образовни стручњаци виде инжењера мехатронике као инжењера са широм основом чије знање и способности у доброј мери задиру у подручје микропроцесора, компјутерског програмирања, електронике, актуатора и управљања. Мехатроничар будућности је појединац који је у стању својим радом прелазити границе саставних дисциплина мехатронике како би препознао и искористио праву комбинацију технологија потребну за оптимално решење одређеног проблема. Подручје рада техничара за мехатронику је велико и задире у све делатности, а може се грусирати у:

  1. опрему за пољопривреду у најширем смислу (од машина, алата, до робота и флексибилних производних и монтажних линија),
  2. канцеларијскаа техника, уређаји за забаву, апарати за домаћинство,
  3. возила, мотори,
  4. инструменти, медицинска опрема, сензори,
  5. војна индустрија

 

 

Наведени план наставе и учења је преузет из Правилника који се примењује од ове школске године (2023/24) за ученике првог разреда, док остали разреди примењују Програме НУ по којима су ученици уписани.