Индустријски механичар

Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина. Прати рад индустријских машина. Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Практична настава се у првој години реализује у школској радионици, док „образовање на радном месту“ почиње од друге године школовања када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици пећиначке техничке школе који се школују за индустријског механичара имају практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другој години три месеца, а у трећој два пута по три месеца у блоку.