У Београду 12. јуна 2018. године одржана конференција о учењу кроз рад у средњем стручном образовању. Организатори конференције су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Привредна комора Србије и Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ, а партнерску улогу имају Аустријска развојна сарадња и Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Конференција  организована у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, који реализује ГИЗ. Пројекат је почео у априлу 2013. године са циљем да пружи подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у увођењу елемената дуалног образовања у формални систем средњег стручног образовања. Техничка школа у Пећинцима је прва школа у Србији која је почела овакав систем образовања са образовним профилом индсутријски механичар

Реформа система стручног образовања је у фокусу образовне политике у Србији дужи низ година, а учење кроз рад представља механизам који ће додатно модернизовати средње стручно образовање тако што ће омогућити ученицима приступ савременим облицима рада и стицање компетенција у реалном радном окружењу. На тај начин, ученици ће бити оспособљени за лакше проналажење посла након завршетка школовања, а додатно ће се учврстити веза између средњег стручног образовања и тржишта рада.

Циљ конференције „Учење кроз рад: пут ка могућностима” је представљање резултата у развоју и успостављању политике учења кроз рад у Србији и сагледавање перспективе школа и компанија, као и представљање и дискусија о различитим аспектима у вези са политиком учења кроз рад.

Између осталог, учесници конференције „Учење кроз рад: пут ка могућностима” бавиће се и следећим темама:

  • Модели сарадње између јавног и приватног сектора у учењу кроз рад у државама Западног Балкана;
  • Усклађеност између вештина и тржишта рада;
  • Запошљавање;
  • Управљањем квалитетом;
  • Проходност након средњег стручног образовања;
  • Млади из осетљивих група у средњем стручном образовању.

Конференција „Учење кроз рад: пут ка могућностима” биће прилика да се сумирају досадашњи резултати у успостављању политике учења кроз рад, али и да се идентификују области које ће, применом законског оквира који дефинише учење кроз рад, бити кључне у будућем периоду.

На конференцији су говорили уважени представници националних и међународних институција и организација као и наш ученик Милош Татић који је био прва генерација у дуалном образовању у Србији.