На конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања „ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У СРБИЈИ“ су стигла 364 рада из 179 основниx и средњиx школа и домова ученика у Србији. 

 27 најбољих примера из Србије (и ми смо међу њима) биће јавно представљено, почетком нове шк. године.

У бази података најуспешнијих васпитних и ваннаставних активности, „Завода за унапређивање образовања и васпитања“ Владе Србије, смо под бројем 1 - „дружина Змај у зеленим чарапама“, вероучитеља Милоша Јефтића (ТШ „Миленко Веркић Неша“, Пећинци): подршка даровитој деци кроз сарадњу са више реномираних домаћих и светских компанија, факултета, институција и школа (Ревизорске куће Ерnst & Yоung и КPМG; факултети ФОН, ФИМЕК; компаније ЈУБ Шимановци, Дунав нет; средња фризерска школа “Šiška” Љубљана; институције – Председник Србије, САНУ, ЊКВ Александар 2 Kaрађорђевић, локалнe самоуправe Пећинци и Рума, КЦ Пећинци, часописи Авлија (Црна Гора), Политика, Сремске новине, РТС; НВО Уједињена Србија, Канцеларија за сарадњу са цивилним сектором Владе Србије)

 

Пријавница на конкурс

Списак пријављених школа